src

Go monorepo.
git clone git://code.dwrz.net/src
Log | Files | Refs

DateCommit messageAuthorFiles+-
2023-05-30 01:14Refactor wisdom to use terminal sizedwrz2+19-11
2023-05-20 19:16Refactor wisdomdwrz3+67-32
2023-05-20 19:15Remove text wrapdwrz1+0-30
2023-05-20 19:15Fix text truncatedwrz1+3-0
2023-02-23 10:51Add images to READMEdwrz1+10-0
2023-02-23 10:37Add READMEdwrz1+38-0
2023-02-02 14:15Add 2023-02-01 entrydwrz2+1030-0
2023-02-02 14:13Add svg content typedwrz1+2-0
2023-01-28 01:24Refactor promptdwrz1+0-6
2023-01-28 01:24Document TODOsdwrz5+11-0
2023-01-25 14:53Add editor promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2023-02-23 10:51Add images to READMEdwrz1+10-0
2023-02-23 10:37Add READMEdwrz1+38-0
2023-02-02 14:15Add 2023-02-01 entrydwrz2+1030-0
2023-02-02 14:13Add svg content typedwrz1+2-0
2023-01-28 01:24Refactor promptdwrz1+0-6
2023-01-28 01:24Document TODOsdwrz5+11-0
2023-01-25 14:53Add editor promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2023-02-23 10:51Add images to READMEdwrz1+10-0
2023-02-23 10:37Add READMEdwrz1+38-0
2023-02-02 14:15Add 2023-02-01 entrydwrz2+1030-0
2023-02-02 14:13Add svg content typedwrz1+2-0
2023-01-28 01:24Refactor promptdwrz1+0-6
2023-01-28 01:24Document TODOsdwrz5+11-0
2023-01-25 14:53Add editor promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2023-02-23 10:51Add images to READMEdwrz1+10-0
2023-02-23 10:37Add READMEdwrz1+38-0
2023-02-02 14:15Add 2023-02-01 entrydwrz2+1030-0
2023-02-02 14:13Add svg content typedwrz1+2-0
2023-01-28 01:24Refactor promptdwrz1+0-6
2023-01-28 01:24Document TODOsdwrz5+11-0
2023-01-25 14:53Add editor promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2023-02-02 14:15Add 2023-02-01 entrydwrz2+1011-0
2023-02-02 14:13Add svg content typedwrz1+2-0
2023-01-28 01:24Refactor promptdwrz1+0-6
2023-01-28 01:24Document TODOsdwrz5+11-0
2023-01-25 14:53Add editor promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2023-01-25 14:53Add promptdwrz18+451-101
2023-01-18 16:45Refactor cvdwrz2+14-14
2023-01-18 16:45Refactor web cssdwrz1+12-4
2023-01-13 00:55Add entriesdwrz34+2000-0
2023-01-13 00:54Add webdwrz35+2322-0
2023-01-12 21:13Update .gitignoredwrz1+2-0
2023-01-12 20:32Add server pkgdwrz4+248-0
2023-01-10 01:25Add randstr pkgdwrz2+40-0
2023-01-10 01:18Add unique pkgdwrz2+115-0
2023-01-10 01:15Remove ymddwrz1+0-79
2023-01-09 21:10Add wisdomdwrz3+408-0
2023-01-09 21:09Add text pkgdwrz2+41-0
2023-01-09 21:09Add storedwrz26+1518-0
2023-01-03 13:21Add .ignoredwrz1+2-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+36-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+29-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2022-12-26 17:13Refactor minotaur automatic sizedwrz2+26-4
2022-12-24 16:16Add game of lifedwrz2+357-0
2022-12-24 14:56Fix make scriptdwrz1+4-4
2022-12-24 14:53Add dqsdwrz56+3025-0
2022-12-24 14:52Add color pkgdwrz1+48-0
2022-12-23 19:51Remove minotaur redundant terminal controldwrz2+0-2
2022-12-22 15:19Add minotaurdwrz8+753-0
2022-12-19 20:10Refactor editor canvas pkgdwrz1+2-1
2022-12-19 20:10Refactor editor input to terminal inputdwrz8+417-418
2022-12-19 18:08Refactor statusbar to use contextdwrz14+55-33
2022-12-16 22:34Refactor canvas writesdwrz2+10-10
2022-12-16 20:15Refactor wendwrz7+330-246
2022-12-13 14:12Refactor statusbardwrz1+6-6
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+16-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0
2022-12-10 14:33Fix editor canvasdwrz3+14-3
2022-12-10 14:19Fix editor canvas cursordwrz1+1-1
2022-12-08 22:15Refactor editor to use canvas pkgdwrz7+159-134
2022-12-08 22:14Refactor editor to use message pkgdwrz6+31-23
2022-12-08 18:47Fix wen editor tempdir parameterdwrz2+2-1
2022-12-08 15:19Fix wen statusbar cursordwrz1+2-1
2022-12-02 16:21Vendor dependenciesdwrz466+123225-0
2022-12-02 16:21Add wen cmddwrz1+57-0
2022-12-02 16:21Add editor pkgdwrz16+1426-0
2022-12-02 16:20Add terminal pkgdwrz2+247-0
2022-12-02 16:20Add statusbardwrz14+970-0
2022-12-02 16:00Add sgm commanddwrz3+130-0
2022-12-02 15:59Update .gitignoredwrz1+1-0
2022-12-02 15:06Add gmail pkgdwrz1+36-0
2022-12-02 14:47Add ymd cmddwrz1+79-0
2022-12-02 14:22Add r53 cmddwrz3+181-0
2022-12-02 14:19Add digip pkgdwrz2+139-0
2022-12-02 14:18Add log pkgdwrz1+20-0
2022-12-02 14:12Add make scriptdwrz1+84-0
2022-12-02 14:12Add build pkgdwrz1+7-0
2022-12-02 14:10Add .gitignoredwrz1+2-0
2022-12-02 13:15Add go moduledwrz1+3-0